Dospělý sarkom měkkých tkání Léčba (PDQ®): Léčba [] -Stage I dospělý sarkom měkkých tkání

Podívejte se do části Přehled možností léčby tohoto shrnutí pro podrobnější diskusi o rolích chirurgie a radiační terapii.

Dů; Je možné, že hlavní název zprávy Carney komplexu není název jste očekávali. Zkontrolujte synonyma listingu najít alternativní název (y) a poruchy dělení (y) na které se vztahuje tato zpráva.

Pečlivě provedena radiační terapii vysokými dávkami pomocí smršťování-pole techniky mohou být prospěšné pro inoperabilním nádorů nebo operovaných nádorů, ve kterých je vysoká pravděpodobnost, že reziduální nemoci myšlenka být přítomen při marže považována za nedostatečné, a kdy by širší resekce vyžaduje buď amputaci nebo odstranění životně důležitý orgán. [5] vzhledem k nízké metastatického potenciálu těchto nádorů, chemoterapie je obvykle není uveden. [6, 7]

Standardní možnosti léčby

Současné klinické zkoušky