atypická antipsychotika

 
Atypická antipsychotika jsou novější antipsychotika, které mají farmakologický profil odlišný od starších nebo typických antipsychotik. Které způsobují méně extrapyramidové vedlejší účinky ve srovnání se staršími typických antipsychotik. Jsou účinnější v léčbě pacientů, odolné a mají větší účinnost k léčbě negativních symptomů, ve srovnání s typickými antipsychotiky.

Atypická antipsychotika jsou také nazývány druhé generace antipsychotik. Tyto léky z této skupiny antipsychotik působí na mnoha typům receptorů, včetně dopaminu a serotoninu, ale mají být selektivní pro dopaminové receptory.

Zdravotní stavy spojené s atypickými antipsychotiky